• Coop Sørvest utbetaler rekordstort kjøpeutbytte
  by Alf-Einar Kvalavåg

  Pressemelding: – Medeierne er våre beste og mest lojale kunder, som hver og en har bidratt til at vi nå utbetaler et rekordstort kjøpeutbytte på 210,7 millioner kroner. Jeg er stolt av å være del av Coop Sørvest, og det er alltid like stor stas hvert år å kunne dele ut kjøpeutbyttet til medeierne våre,

 • Lokal lydskatt -om motstandsarbeidet under andre verdskrig
  by Alf-Einar Kvalavåg

  Haugalandmuseet presenterer ei intervjusamling med fortellingar frå «Bjoa-gjengen» – motstandsfolk under andre verdskrig, samt fortellingar frå garden Eikås der Sverre K. Andersen (kodenamn Arquebus) opphaldt seg under krigen. Lydopptaka vart samla inn av Endre Heggen – lokalhistorikar og sogelagsmann i Ølen i perioden 1980-2005. Av ein lydskatt på nær 500 opptak, har vi gleda av

 • Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas fra onsdag
  by Alf-Einar Kvalavåg

  Pressemelding fra Norges idrettsforbund: Fra 20. januar kan barn og ungdom trene som normalt ute og inne, også i kontaktidretter. Statsminister Erna Solberg redegjorde i dag overfor Stortinget for regjeringens videre tiltak for håndtering av koronapandemien. Fra 20. januar kan barn og ungdom trene som normalt ute og inne, også i kontaktidretter. Kamper, cuper og

 • Her vil han bli pensjonist
  by Grethe Hopland Ravn

  Første arbeidsdag i Kaldheims Auto hadde Erik Kaldheim i 1990, i bedrifta som faren starta, og som Erik tok over etter han. Her trivst han godt, og etter samanslåing med haugesundsselskapet Tollaksen Autoverksted AS har tittelen gått frå dagleg leiar i Kaldheim Auto, til verksmeister i Auto Pluss AS. I jobben opplever han nye utfordringar

 • Fleire bønder byggjer fjøs i tre
  by Arne Frøkedal

  NPK: I 2020 valde ei aukande mengde bønder å satse på miljø- og klimavennlege driftsbygningar bygde i tre. Innovasjon Noreg premierer bønder som byggjer driftsbygningar med tre som byggjemateriale. I 2020 fekk 140 bønder i alt 33,6 millionar kroner i ekstra investeringstilskot for å vere klima- og miljøvennlege gjennom bruk av tre i bygga sine.

 • Mange dispensasjonar i strandsona uroar
  by Arne Frøkedal

  NPK: Sivilombod Hanne Harlem er sterkt uroa over at norske kommunar gir så mange dispensasjonar for bygging i strandsona. Sivilombodet har undersøkt alle vedtak om dispensasjonar for bygging i strandsona i tre kommunar i perioden 2016 til 2019. Det gjeld kommunane Mandal (no Lindesnes) i Agder, Kragerø i Telemark Vestfold og Askøy i Vestland. Ombodet

 Rogaland

 • – Vikse er eit område i vekst
  by Irene Flatnes Haldin

  Rapporten kom brått på dei fleste innbyggjarane i Viksekrinsen. FAU ved Vikse skule er høyringspart, og jobbar for tida med eit tilsvar. Foreldregruppa hadde digitalt møte tidleg i januar, der det blei sett på fordelar og ulemper ved den moglege flyttinga. – Det er klart at me ikkje ønskjer å flytta 5.-7. klasse. Alle er Denne artikkelen – Vikse er eit område i vekst er henta fra Vestavind.

 • Bur i ei bygd med god tilflytting – og mange tomter på gang
  by Irene Flatnes Haldin

  Skulestruktur er ei sak som kjem opp nå og då, og skulen i Auklandshamn har vore under lupa før. No når den nye rapporten kom i desember, kom det heller brått på innbyggjarane, som ikkje hadde i tankane at dei måtte forsvara skulen sin alt no igjen. Slik blir prosessen med skulestruktur vidare Ein av Denne artikkelen Bur i ei bygd med god tilflytting – og mange tomter på gang er henta fra Vestavind.

 • Slik blir prosessen med skulestruktur vidare
  by Irene Flatnes Haldin

  I desember kom ein rapport som tar føre seg skulesituasjonen i Sveio. Telemarksforskning har gjort ei heilskapleg vurdering, og har sett fram tre rangerte tilrådingar med utgangspunkt i dagens situasjon, og kome med forslag til eventuelle endringar. Det ligg til grunn at det er stor kapasitet i skulebygga, og venta nedgang i elevtalet, derfor har Denne artikkelen Slik blir prosessen med skulestruktur vidare er henta fra Vestavind.

 • Utset seniormiddagen
  by Ingrid Hovstad

  Fitjar Frivilligsentral vel å venta med å arrangera måltidsfelleskap att. – 10 personar er for få. I går opna Fitjar kommune opp att for at Fitjar frivilligsentral kunne arrangera måltidsfelleskap ved Fitjar seniorsenter att. Dette er eit tilbod der eldre kan eta middag saman på onsdagar. Ein hake var det likevel; ein kunne berre servera

 • Fylkesmannen opphevar kommunen sitt vedtak
  by Ingrid Hovstad

  Fylkesmannen sender saka om etablera vass- og avløpsanlegg i hytteområde Bøkjeneset og Lønavågen tilbake til kommunen for ny handsaming. Etter fleire forsøk på å etablera vass- og avløpsanlegg i hytteområde Bøkjeneset og Lønavågen, gjorde plan- og byggesak (PMU) vedtak i 2019 om å gje dispensasjon i frå arealplanen sitt arealføremål for etablering av VA-anlegg, som

 • Forlengar besøksrestriksjonar på sjukeheimen
  by Ingrid Hovstad

  – Ingen nye smittetilfelle, melder ordførar Harald Rydland, som gjev oss siste nytt frå kriseleiinga på Fitjar. Rydland kan i kveld fortelja at Fitjar har justert nokre av dei lokale tiltaka etter at regjeringa tidlegare i dag kom med sine endringar. Rydland fortel at Fitjar kommune vel å forlenga det lokale vedtaket om besøksrestriksjonar på

Karmøy Kommune

 • Karmøy kommune informerer, tirsdag 19. januar
  by Eivind Jahren

  I ukas “sending” får du vite mer om at mange har registrert seg for vaksinering i Karmøy. Dessuten presenterer etatsjef for helse og omsorg, Nora Olsen-Sund planen for prosjektet “leve hele livet”. Og du får se at Borgaredalen miljøpark er åpen igjen etter å ha vært koronastengt i noen dager. The post Karmøy kommune informerer, tirsdag 19. januar appeared first on Karmøy kommune.

Bømlo-nytt

Karmøy Næringsråd

Radio 102

 • Geir Tangen savner å møte leserne
  by Egil Houeland

  Fine kritikker og førsteplass på salgslista til Bokhandlerforeningen til tross, Geir Tangen savner å kunne lansere «Vargtimen» skikkelig. – Jeg savner voldsomt å kunne møte leserne og samles og ta en fest. Skulle ønske det var mulig, men det skjer nok før eller siden, sier

 • Savnet Zone åpner igjen
  by Egil Houeland

  Helge Toft opplevde i høst stor tilstrømming av ungdom til Gamle Slaktehuset. – Vi har merket økende interesse, og særlig i romjula var det mye folk her, sier Toft som synes det var trist å måtte stenge etter nyttår på grunn av strengere smitteverntiltak. –

 • Opptak om lokale motstandsoperasjoner på Digitalt museum
  by Monica Thorsen

  Lydopptakene Haugalandsmuseet presenterer på Digitalt museum handler blant annet om «Bjoa-gjengen». Foto: Haugalandsmuseet Haugalandsmuseet startet så smått å slippe opptak fra samlingen fra lokalhistoriker Endre Heggen i november i fjor. Nå er de ute med seks intervjuer fra krigsårene. Foruten «Bjoa-gjengen» handler det også blant

Næringsforeningen Haugalandet

https://twitter.com/VTSvest

Søk Google

Bestill blomster


Informasjon om Coronaviruset

Lytt til Radio

Ledige Stillinger