Deler ut 30 000 gratis bøker for at flere skal få innblikk i og kunnskap om Kielland-ulykken. – Deler ut 30 000 gratis bøker for at flere skal få innblikk i og kunnskap om Kielland-ulykken. – Read More