Prosjektet med ny gang- og sykkelsti på Syrevegen skulle ut på anbud i løpet av høsten. – Prosjektet med ny gang- og sykkelsti på Syrevegen skulle ut på anbud i løpet av høsten. – Read More