803 vektere tas i dag ut i streik etter at det ble brudd i forhandlingene mellom NHO Service og Handel, Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). Ingen ansatte på Karmøy er tatt ut i streik i denne runden. – 803 vektere tas i dag ut i streik etter at det ble brudd i forhandlingene mellom NHO Service og Handel, Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). Ingen ansatte på Karmøy er tatt ut i streik i denne runden. – Read More