Bedehusstyret har fått rivingstillatelse for det gamle bedehuset, og har tegningene klare for nytt hus. – Bedehusstyret har fått rivingstillatelse for det gamle bedehuset, og har tegningene klare for nytt hus. – Read More