Bare ved fire stortingsvalg siden andre verdenskrigen har valgdeltakelsen vært lavere enn ved årets valg. – Bare ved fire stortingsvalg siden andre verdenskrigen har valgdeltakelsen vært lavere enn ved årets valg. – Read More