Med bakgrunn i mulighetsstudien skal planer for ny utforming av parken i Kopervik nå utarbeides. – Med bakgrunn i mulighetsstudien skal planer for ny utforming av parken i Kopervik nå utarbeides. – Read More