Ni entreprenører har søkt om å bli prekvalifisert til den første av tre hovedkontrakter for å bygge E39 Rogfast. – Ni entreprenører har søkt om å bli prekvalifisert til den første av tre hovedkontrakter for å bygge E39 Rogfast. – Read More