Gasseksporten målt i eksportverdi  ble et solid rekordår i 2021. – Gasseksporten målt i eksportverdi  ble et solid rekordår i 2021. – Read More